Kundportal

Konteringsmallar

Konteringsmallar kan användas för att förenkla konteringen på fakturor som återkommer regelbundet.

Konteringsmallarna kan skapas i direkt vid handläggning av en faktura, alternativt via administrationsverktyget. 


Använda konteringsmallar

Skriv mall i kontofältet och en lista med befintliga mallar visas, välj mall och tabba till nästa fält eller tryck enter så kommer mallens konteringsrader att användas och aktuell fakturas belopp fördelas enligt den fördelning som finns i mallen.


För att använda en mall på återstående belopp skriver Du mall i kontofältet på den nedersta raden och väljer mall i listan. Det återstående beloppet kommer då att fördelas enligt mallen.


OBS! Det måste finnas ett belopp att fördela på raden för att listan med mallar ska visas.
Om det finns ett felaktigt konteringsförslag på fakturan behöver raden markeras och tas bort innan mallen kan appliceras, det räcker inte att radera det befintliga värdet.

Mall på del av belopp

Vill ni använda en mall på ett specifikt belopp, dvs inte hela eller återstående del, gör man så här:

 1. Ändra beloppet i beloppsfältet till den summa ni vill använda, antingen genom att skriva direkt eller använda kalkylatorn i fältet.
 2. Gå tillbaka till kontofältet och välj mall som beskrivet ovan.


Film om att använda mallar i konteringenSkapa konteringsmallar

 1. Öppna en faktura och kontera den på det sätt du vill att mallen ska se ut.
 2. Bocka i rutan på de rader som ska ingå i mallen.
 3. Klicka på droplisten Välj radaktivitet, ovanför konteringsraderna, och välj alternativet Skapa mall.


Ett formulär öppnas där Du ser de rader Du valt med en procentuell fördelning av beloppen.


 1. Ange ett namn på mallen.
 2. Välj om mallen skall tillgänglig för endast dig eller alla användare. Behörighet för att skapa mallar för alla användare sätts på rollformuläret
 3. Justera eventuellt procentsatserna och typ på raderna. Dessa radtyper finns att välja bland:
  • Kostnad: %-sats av fakturans nettobelopp.
  • Kostnadsförd moms: %-sats av fakturans momsbelopp konterat på kostnadskonto
  • Avdragsgill moms: %-sats av fakturans momsbelopp konterat på momskonto
  • Omvänd moms: %-sats av fakturans nettobelopp, används denna radtyp bör två rader läggas upp, en debet och en kredit.
 4. Tryck därefter OK för att spara.


Mallar kan även skapas och tas bort i Administrationsverktyget, läs mer om det i artikeln Konteringsmallar i administrationsverktyget