Kundportal

Hämta kontering från föregående faktura

I samband med kontering kan det vara bra att nyttja ett konteringsförslag som har används på samma leverantör men vid ett tidigare tillfälle.

Det finns två alternativ för att göra detta:


Skriv i kontofältet

Det ena sättet är att skriva Föregående i kontofältet och sen tabba eller trycka enter och konteringen från den senaste definitivbokade fakturan kopieras.


Kopiera kontering

Det andra sättet är att expandera sektionen Föregående fakturor i fakturafönstret. Vilka fakturor som visas här styrs av dina sökrättigheter så det kan variera mellan användare vilka fakturor som visas. Systemet visar som standard de 20 senaste definitivbokade fakturorna från aktuell leverantör. 

Om du inte kan se sektionen Föregående fakturor klickar du på i den lilla menyn till höger.


  • Klicka på  för att visa fakturabilden.
  • Klicka på det blå Fakturanumret för att öppna fakturan.
  • För att visa konteringsraderna klickar du på till vänster om den faktura som du vill hämta kontering från, eller klicka någonstans på raden.

Tryck på knappen Kopiera kontering och konteringsraderna från föregående faktura kopieras till aktuell faktura, aktuell fakturas fakturabelopp fördelas procentuellt på samma sätt som på den föregående fakturan.