Kundportal

Attestera utläggsrapporter

Oavsett om du arbetar i appen eller på webben så syns en notis vid Att göra i vänstermenyn när du har mottagit utläggsrapporter att attestera. Klicka på Att göra för att visa de inkomna rapporterna.
 

              


 

Godkänn utläggsrapport

Klicka på rapporten och Visa rapport för att kontrollera så att allt stämmer, innan du klickar på Godkänn.


 


Avslå utläggsrapport

Om något inte stämmer kan du välja att avslå rapporten. Du avslår de utlägg som är felaktiga genom att dra knappen bredvid det specifika utlägget åt vänster så den blir gråmarkerad, och du kan skriva en förklaring till användaren till varför rapporten avslås. 

När du valt att avslå en rapport skickas den tillbaka till användaren som ej godkänd och orsaken visas i röd text.