Kundportal

Expense i Nya MediusGo

För att hämta utläggsrapporter i MediusGo krävs att leverantörerna är markerade som Expense kortleverantör i MediusGo leverantörsregister.


För att göra detta går ni till Administrationsverktyget - Basregister - Leverantörer - Leverantörer.

Öppna de leverantörer som är aktuella och bocka i rutan Expense kortleverantör

 


Det finns två sätt att hämta utläggsrapporter och koppla dessa till fakturor i MediusGo antingen i bunt eller för en enskild faktura


Hämta utläggsrapporter i bunt

I Ankomstregistreringen under fakturalistan finns knappen Hämta utläggsrapporter.


Klicka på den och ett meddelande visas med antalet fakturor som är aktuella.


Klicka på Hämta och ett nytt meddelande visas när hämtningen är klar

Om någon faktura inte uppdateras visas orsaken till detta för respektive faktura under rubriken Visa faktura.

Alla fakturor som uppdaterats med utläggsrapporter får automatiskt etiketten Expense-konterad.

Vill du se dessa i fakturalistan klickar du på Filtrera fram uppdaterade fakturor och ett filter läggs då på fakturalistan som endast visar dessa fakturor.


Filtrera hämtning av fakturor

Om du vill hämta utläggsrapporter för tex ett bolag i taget använder du Filterfunktionen ute till höger.


Hämta utläggsrapport för enskild faktura

När du öppnar en faktura finns, överst till höger, knappen 


Om den inte är aktiv innebär det att leverantören inte är markerad som Expense kortleverantör i leverantörsregistret.


Klicka på knappen och hämtningen genomförs. När hämtningen är klar sätts etiketten Expense-konterad på fakturan.


Om hämtningen av någon anledning inte kan genomföras visas ett meddelande om orsaken till detta.


Direktlänk till Expense

Klicka på  i den svarta menykolumnen för att komma till administrationsdelen av Expense.