Kundportal

Registrera utlägg, representation och milersättning

Registrera utlägg

Klicka på plustecknet och välj Nytt utlägg.
 

Kameravyn öppnas och du kan nu fotografera ditt kvitto. Genom att klicka på symbolen för bildbeskärning kan du aktivera beskärningsfunktion, vilket innebär att bakgrunden tas bort och att endast kvittot blir med i bild.

 

Det går också bra att lägga till kvittobild senare eller lägga till en redan tagen kvittobild från ditt bildbibliotek eller hämta ett digitalt kvitto via tjänsten Sparakvittot. Klicka på Avbryt eller pil bakåt när kameravyn öppnas för att få upp dessa alternativ.
 

 

  


Kvittot analyseras och utläggskategori, belopp, moms, datum och valuta föreslås automatiskt.


Kontrollera den föreslagna informationen som appen tolkat av kvittot. Är det något som behöver ändras? Klicka då på fältet som behöver ändras och fyll i informationen manuellt. 

 

Fyll i återstående information om utlägget i respektive fält samt utläggskategori om inte appen gjort det åt dig.

 

Vilka informationsfält du ska fylla i ställs in av den person som administrerar inställningarna för den organisation du gör utlägg för.

 

OBS! Om organisationen använder sig av kontrollnummer finns ett unikt nummer för varje kvittoregistrering och det syns i kameravyn. Skriv då det numret på kvittot innan det fotograferas.

 


 


Registrera representation

Klicka på plustecknet och välj Nytt utlägg.

 

Lägg till kvitto enligt ovan instruktion.

 

Kontrollera informationen som analyserats från kvittot och välj utläggskategori beroende på om det är intern eller extern representation.

 

Ange vilken typ av representation ditt utlägg avser; t ex lunch, middag, fika eller annat.

 

Ange vilka personer som deltagit. Du lägger till fler personer genom att klicka på plustecknet vid fältet för Gäster. Det går också att bifoga en deltagarlista om du inte vill fylla i varje deltagare manuellt. Det gör du genom att lägga till en bilaga längst ned på sidan.


Registrera ny milersättning

Klicka på plustecknet och välj Ny milersättning.

 

Fyll i information om din resa.

 

Ersättningen per kilometer samt valbara biltyper sätts upp av organisationen du registrerar milersättning för.

Är ersättningen fel eller finns inte din biltyp att välja? Kontakta administratören på din organisation.