Kundportal

Bokning mot ekonomisystem misslyckades


Typ av meddelande: Detta är ett internt meddelande för MediusGo.


Orsak: Om en fakturabokning mot ekonomisystemet misslyckas utan att MediusGo får något felmeddelande tillbaka från ekonomisystemet så sätts detta meddelande som ett standardmeddelande.


Åtgärd: Kontakta MediusGo Kundcenter, gärna direkt via kundportalen eller supportknappen.