Kundportal

Dashboard - Allmänt

Klicka på  i den svarta menykolumnen till vänster.


Välj bolag

Börja med att välja bolag i droplisten överst på sidan. 

För att ett bolag ska visas i listan måste du tillhöra en roll som har behörighet till rapporter i det bolaget. Du kan läsa mer om detta i artikeln Roller rapport- och sökbehörighet.


Bocka i de bolag du vill se och klicka på krysset för att stänga formuläret.


Tips för att välja bolag

  • Filtrera listan genom att skriva i textrutan.
  • Sortera listan genom att klicka på respektive rubrik
  • Välj alla bolag du ser genom att bocka i kryssrutan bredvid rubriken.
  • Ta bort alla de markerade val du ser genom att bocka ur kryssrutan bredvid rubriken.


Ange datum

För vissa grafer anger Du för vilken period Du vill se fakturor.
Datumen avser Fakturadatum.


Diagram

Dashboarden kommer efterhand att utökas med fler diagram för att ge en bättre överblick över verksamheten.

Diagrammen finns uppdelade på två flikar överst på sidan, Faktura och Kontering.


Faktura

På fliken Faktura finns fyra olika grafer:

  • Närmar sig förfallodatum
  • Fakturor hos användare
  • Faturor i steg
  • Största leverantörer
  • Automatisk kontering
  • Automatisk distribution


Kontering

Diagrammet Konterat belopp visar hur mycket som har konterats på vald kombination av dimensioner.