Kundportal

Dashboard - Faktura

På fliken Faktura finns grafer som visar fakturor som är under handläggning, era största leverantörer samt statisitk på automatiseringen av ert fakturaflöde.


Överst på sidan väljs vilka bolag ni vill se och om ni vill visa alla fakturor eller skilja på order- och omkostnadsfakturor.


Samtliga grafer går att klicka på för att öppna en lista med de fakturor som avses, listan går sedan att exportera på samma sätt som sökresultatet.


Graferna som finns på fliken Faktura är:


Närmar sig förfallodatum

Här kan ni se fakturor utifrån förfallodatum.

Välj antal dagar ni vill se framåt i tiden 

Graferna visar beloppet för varje datum, om olika standardvalutor används i de valda bolagen visas en graf/valuta.


Fakturor hos användare

Diagrammet visar de användare som har fakturor i sin kö och i vilket steg dessa ligger. 

Filtrera listan genom att skriva i textrutan.

Skicka påminnnelse till användare

Här finns också möjligheten att skicka påminnelse till användarna i listan. 

Bocka för de användare Du vill skicka till och klicka på


Skriv ett meddelande och klicka på Skicka.


Fakturor i steg

Diagrammet Fakturor i steg visar hur många fakturor som finns i respektive steg


Leverantörer


  1. Välj antal leverantörer du vill se statistik på
  2. Välj om siffrorna ska baseras på antal fakturor eller belopp
  3. Välj vilken datumperiod Du vill se


Automatisk kontering

Andel fakturor som konteras helt automatiskt. Klicka på grafen för att se statistik för olika bolag och leverantörer.


Automatisk distribution

Andel fakturor som distribueras automatiskt till rätt sakgranskare eller attestant. Klicka på grafen för att se statistik för olika bolag och leverantörer. 

Om ni använder kontrollsteg i ert flöde kan siffrorna tyckas misstämma lite. Det beror på att kontrollsteg räknas som manuell hantering av fakturan och fakturorna går då inte direkt till attestanten


Automatisk process

Andel fakturor som passerat genom fakturaflödet helt utan manuell hantering. Detta innebär att fakturan är konterad via konteringsförslag och inte har stannat i manuella steg som ankomstregistrering,  kontroll före attest eller kontroll efter attest.

Klicka på grafen för att se statistik för olika bolag och leverantörer.