Kundportal

Sök

Klicka på  i den vänstra menykolumnen och en ny flik med sökformuläret öppnas.


Använda sökfunktionen


Välj bolag

Innan sökningen startas måste man välja vilket/vilka bolag som sökningen avser, detta görs i droplisten Bolag överst på sidan.

Bocka i de bolag du vill se och klicka på krysset för att stänga formuläret.


Tips för att välja bolag

 • Filtrera listan genom att skriva i textrutan.
 • Sortera listan genom att klicka på respektive rubrik
 • Välj alla bolag du ser genom att bocka i kryssrutan bredvid rubriken.
 • Ta bort alla de markerade val du ser genom att bocka ur kryssrutan bredvid rubriken..


Indelning av sökfälten enligt huvudrubriker

Följande huvudrubriker används för att indela de fält som är möjliga att använda för återsökning:

HuvudrubrikTyp av fält
Begränsa sökningen till senaste åretBocka ur denna ruta om du vill söka bland fakturor äldre än ett år.
Visa endast sekretessfakturorDenna ruta visas bara om Du har behörighet att söka sekretessfakturor.
Sekretessfakturor visas bland övriga fakturor när Du söker men genom att bocka i denna ruta kan Du välja att bara se sekretessfakturor.
Favoriter

Fält som användaren väljer att aktivera som favoritfält.

Lägg till ett fält till favoritlistan genom att klicka på stjärnan till vänster om fältet.

För att ta bort ett fält från Favoriter, klicka på stjärnan till vänster om fältet.

Faktura – huvudinformationFält som är kopplade till fakturorna på huvudnivå.
I listan Etikett visas endast systemetiketter om flera bolag är valda, välj ett bolag för att se bolagsspecifika etiketter.
Här finns också ett fält för att fritextsöka på PDF-fakturor. Skriv exempelvis "Iphone" och få upp alla fakturor där detta finns specificerat på fakturan.
BokföringFält som är kopplade till fakturornas bokföring (bokföringsdatum, verifikationsnummer etc.).
DokumentdataFält som är relaterade till det grundläggande fakturaverifikatet/dokumentet (buntnummer etc.).
HandläggareFält som är relaterade till de användare som singerat fakturan (sakgranskare, attestant).
Vid sökning efter viss handläggare används användarens signatur.
KonteringFält som är relaterade till hur fakturorna är konterade, dvs. konteringssträngens olika dimensioner. OBS! det går endast att söka i flera bolag åt gången om dessa har samma konteringssträng.
FakturastatusAlternativ för vilken status fakturan ska ha.
Anpassad statusYtterligare alternativ för vilken status fakturan ska ha. Alternativen i denna droplist skapas under Sökfilter i administrationsverktyget, finns inga alternativ skapade är droplisten inte synlig.


Ange sökvillkor

 • Sökning sker genom att fylla i värden för de fält som är kända. Ett eller flera fältvärden i kombination kan anges.
 • ”Wildcards” kan användas och skrivs in som * eller % vilket symboliserar ett eller flera okända tecken.
  T.ex. kan alla fakturor från en viss leverantör där endast del av leverantörsnamnet är känt sökas enligt följande: *Shell*
  Sökningen kommer att lista alla fakturor från leverantörer vars namn innehåller Shell.
 • Vill man söka efter delade fakturor skriver man *[_]* i fältet för fakturanr.
 • Om sökning ska göras som kräver att ett fält inte får innehålla något värde kan detta anges genom att skriva in ett minustecken i fältet.
 • Rensa alla fält genom att klicka på under droplisten Bolag.

Exkludera värden

Om man vill exkludera vissa värden vid sökning, exempelvis vill man se fakturor från en leverantör men inte från ett visst datumintervall. 

Klicka på den grå symbolen efter fältnamnet och symbolen ändrar färgför att markera att fältvärdena exkluderas.


Visa sökresultat

När Du angett sökkriterier klickar Du på knappen Sök under droplisten Bolag


Sökresultatet visas till höger på bilden i form av en lista:Summering av sökresultat

Överst visas en summering av sökresultatet omfattande:

 • Totalt antal fakturor i sökresultatet
 • Fakturabelopp inkl. moms i lokal valuta (för samtliga fakturor i sökresultatet)
 • Fakturabelopp exxl. moms i lokal valuta (för samtliga fakturor i sökresultatet)
 • Momsbelopp i lokal valuta (för samtliga fakturor i sökresultatet)

Kolumner som presenterar fakturorna i sökresultatet

Vilka kolumner som ska visas i sökresultatet väljs på sidan Inställningar som öppnas via en ikon i den svarta kolumnen.


Antal fakturor per sida

Under fakturalistan är det möjligt att välja hur många fakturor som ska visas i listan samt bläddra mellan dessa sidor.


Välj antal i droplisten, om det finns fler fakturor i kön aktiveras pilarna som används till att bläddra mellan sidor.


Adressat vid flera samtidiga mottagare

Om flera mottagare finns på fakturan i aktuellt steg visas värdet Flera.
Genom att klicka eller placera muspekaren över detta värde visas de användare som har fakturan.


Öppna sökt faktura

 • Välj att öppna önskad faktura genom att klicka på aktuell rad.
 • Välj att titta på önskad fakturabild genom att klicka på   på aktuell rad.
 • All fakturainformation kan visas/läsas på öppnad sökt faktura, beroende på inställningar kan viss information redigeras.
 • Bläddra mellan fakturorna i sökresultatet med pilarna överst i fakturafönstret.


Exportera sökresultat

Hela eller delar av sökresultatet är möjligt att exportera, bilderna till en PDF och fakturainformationen till en Excel-fil.

Läs mer om detta i atikeln Exportera sökresultat