Kundportal

Dashboard - Kontering

Diagrammet Konterat belopp visar hur mycket som har konterats på vald kombination av dimensioner.

Siffrorna avser definitivbokade fakturor inom det intervall av fakturadatum som angetts överst på sidan.


  1. Börja med att välja bolag, endast de bolag som är valda överst på sidan finns valbara i droplisten.
  2. Välj vilken dimension Du vill se.
  3. Välj ett värde genom att klicka på en stapel.
  4. En droplist för att välja en till dimension visas.
  5. Upprepa punkt 2-3 till dess Du har den kombination av dimensionsvärden Du vill se.
  6. Klicka på knappen Visa fakturor för att visa en lista med de fakturor som är konterade med den aktuella kombinationen.


För att ändra värden klickar man på krysset vid den dimension man vill ändra på och väljer en annan stapel.