Kundportal

Kodplan

Allmänt

Observera!


Kodplanen läses alltid över från ekonomi/affärssystemet som MediusGo är integrerat med. Affärssystemet betraktas som ägare av denna information och redigering av konteringsdimensioner ska därför alltid utföras i affärssystemet för att undvika dubbeladministration och ej synkroniserade register.

Funktionen Kodplan i administrationsverktyget finns därför främst i syfte att visa den importerade informationen, och inte att ändra informationen.

Under administrationsverktygets huvudmeny Basregister under alternativet Kodplan finns dock funktioner för att både se och administrera konteringsdimensionernas värden:

  • Lägga till konteringsdimensioners värden
  • Ändra information på konteringsdimensioners värden
  • Ta bort konteringsdimensioners värden.


Visa Konteringsdimensioner

Under menyn Basregister/Kodplan listas alla konteringsdimensioner och deras värden i installationen. För att visa specifik konteringsdimension måste först väljas vilken kategori som ska visas:

  • Alla konteringsdimensioner
  • Vald konteringsdimension (visar endast värden inom vald dimension)

Välj vilken kategori som ska listas via radioknappsalternativen och ange sökkriterier för det värde/värdeintervall som önskas.

Detta görs genom att skriva in värdet eller beskrivningen på det värde som du vill administrera och sedan trycka på Visa.

Sökning kan även göras genom att använda s.k. "Wildcards", vilka motsvarar del av textsträng. I exemplet (bilden nedan) står det '3*' i rutan värde, det innebär att alla dimensioner som har ett värde som börjar på 3 visas i listan vid tryck på knappen Visa.

De konteringsdimensioners värden som visas i listan kan sorteras i stigande och fallande ordning per kolumn genom att klicka på respektive rubrik.


Lägga upp nytt Dimensionsvärde

Använd knappen Ny för att öppna formuläret för upplägg av nya dimensionsvärden.

FältBeskrivning
VärdeHär anges det nya dimensionsvärdet.
BeskrivningHär anges en beskrivning av dimensionsvärdet
KonteringsdimensionHär väljs vilken konteringsdimension det nya värdet ska tillhöra. Konteringsdimensioner skapas under Systemkonfiguration menyalternativet Konteringssträng.
Datum frånFrån vilket datum det ska gå att kontera på det angivna värdet.
Datum tillTill vilket datum det ska gå att kontera på det nya värdet.
AktivMan kan lägga upp dimensionsvärden i förväg innan de skall användas. Uppgifterna fylls i men kryssrutan Aktiv lämnas ej ifylld. Kryssrutan bockas i först då man vill aktivera det nya dimensionsvärdet.

När all information om konteringsdimensionsvärdet är angiven sparas uppgifterna genom att klicka på Spara-knappen.


Ändra befintligt Dimensionsvärde

Ändring av värde från en konteringsdimension sker, genom att markera ett värde på huvudmenyn.

Lägg till eller ändra önskade uppgifter på valt värde och spara uppgifterna med Spara-knappen.


Ta bort befintligt Dimensionsvärde

Ta bort ett dimensionsvärde genom att markera och öppna det från listan i huvudfönstret Kodplan. Välj därefter Ta bort-knappen.