Kundportal

Leverantörskategorier

Möjlighet finns att kategorisera leverantörer för att sedan kunna ta ut en rapport i MediusGo på exempelvis fakturor från de leverantörer som är viktigast att betala just nu eller skapa konteringsförslag till en kategori istället för till enskilda leverantörer. Gå till Basregister - Leverantörer - Leverantörskategorier  i administrationsverktyget.


Skapa ny kategori

Klicka på knappen +Ny överst på sidan. Ett formulär öppnas där alla leverantörer i bolaget finns med, dessutom visas antal fakturor de senaste 12 månaderna och deras sammanlagda belopp. 

  1. Skriv namnet på kategorin i fältet Kategorinamn överst på formuläret.
  2. Markera de leverantörer som ska tillhöra kategorin i den vänstra listan och flytta över dem till den högra listan genom att klicka på .
  3. Klicka på Spara.


Ändra/Ta bort kategori

  • Ändra namn på en kategori genom att öppna formuläret och skriva in ett nytt namn i fältet Kategorinamn. Klicka sedan på Spara.
  • Lägg till leverantörer i kategorin genom att öppna formuläret för aktuell kategori, markera leverantören i den vänstra listan och klicka på högerpilen. Klicka sedan på Spara.
  • Ta bort leverantörer i kategorin genom att öppna formuläret för aktuell kategori, markera leverantören i den högra listan och klicka på vänsterpilen. Klicka sedan på Spara.
  • Ta bort en kategori genom att öppna formuläret för aktuell kategori och klicka på Ta bort.