Kundportal

Valutaregister

Under administrationsverktygets menyalternativ Basregister - Valuta finns en funktion för att hantera valutaregister.

Observera!


Valutaregister hämtas normalt från affärssystemet. Uppdatering av valutaregister i denna funktion sker endast undantagsvis för att undvika dubbeladministration och ej synkroniserade register, eller vid lösningar där valutaregister inte ingår i integrationen med ekonomisystemet. 

Knappen Valutareg. används för att administrera de valutaregister som ska tillämpas i systemet. Med valutaregister i SEK menas att alla valutors kurs sätts i förhållande till valutan SEK. 

Klicka på knappen Valutareg., följande formulär visas:

FlikBeskrivning
SkapaAnvänds för att upprätta nytt valutaregister. Ange registrets namn, beskrivning samt den valuta som är standardvaluta för registret.
ÄndraAnvänds för att redigera ett befintligt valutaregister avseende namn, beskrivning eller standardvaluta.
Ta bortAnvänds för att radera ett befintligt valutaregister från systemet.