Kundportal

Valuta

Allmänt

Systemet stödjer hantering av fakturor med utländsk valuta, från både svenska och utländska leverantörer.

Under administrationsverktygets huvudmeny Basregister  och alternativet Valuta sker administration av valuta avseende:

  • Visa valutor
  • Lägga till nya valutor
  • Ändra information på valuta
  • Ta bort valuta

Observera!


Både valutakoder och valutakurser hämtas normalt från affärssystemet. Uppdatering av valuta i denna funktion sker endast undantagsvis för att undvika dubbeladministration och ej synkroniserade register, eller vid lösningar där valutakoderna inte ingår i integrationen med ekonomisystemet.

Visa Valuta

Under huvudmenyn Basregister, alternativet Valuta listas alla valutor i installationen när du klickar på knappen Visa.

Valutorna som visas i listan kan sorteras i stigande och fallande ordning per kolumn genom att klicka på respektive rubrik.


Lägga upp en ny Valuta

Använd knappen Ny för att öppna formuläret för upplägg av ny valuta.


FältBeskrivning
NamnAnge namnet på valutan, förslagsvis det namn som ekonomisystemet använder.
BeskrivningAnge en beskrivning på valutan.
ValutakursAnge den valutakurs som systemet ska använda.

Systemet tillåter en avvikelse på max +/- 20% mellan fakturans valutakurs och den angivna kursen vid bokning mot ekonomisystemet.

OBS! Från vissa ekonomisystem importeras detta värde och ska inte anges/ändras här.
KonverteringsfaktorVissa ekonomisystem använder en konverteringsfaktor för valutor med många decimaler. I detta fält anges vilken denna faktor är.

När all information om valutan är angiven sparas uppgifterna genom att klicka på Spara-knappen.


Ändra en befintlig Valuta

Öppna formuläret för att redigera befintlig valuta genom att klicka på valutan i listan på huvudformuläret för valutaadministration. Samma formulär visas som vid upplägg av ny valuta, med alla uppgifterna för aktuell valuta ifyllda.

Lägg till eller ändra önskade uppgifter på valutan och spara uppgifterna med Spara-knappen.


Ta bort en befintlig Valuta

Ta bort en valuta genom att öppna valutan från listan i huvudfönstret Valuta. Välj därefter Ta bort-knappen. Bekräfta att valutan ska tas bort med OK. Valutan tas då bort från systemet.