Kundportal

Spärrade Leverantörer

I MediusGo finns möjlighet att spärra leverantörer så att fakturor från dessa inte kan skickas till betalning utan särskilt godkännande. Under huvudmenyn Basregister-Leverantörer i administrationsverktyget finns funktionen Spärrade leverantörer för att underhålla ett register över dessa leverantörer.


Spärrade leverantörer i MediusGo

Fakturor från leverantörer som finns i detta register kommer att gå till Leverantörsregistreringen där de manuellt måste godkännas för att kunna skickas vidare in i flödet.


Lägg till ny leverantör i spärr-registret

För att lägga upp en ny spärrad leverantör, gå till menyalternativet Spärrade leverantörer under Basregister-Leverantörer i administrationsverktyget klicka på knappen +Ny, följande formulär visas:

Ange leverantörens LeverantörsID och namn och spara uppgifterna med Spara-knappen


Visa/redigera/ta bort leverantörer i spärr-registret

  • För att lista alla leverantörer i registret, klicka på knappen Visa
  • För att redigera befintlig leverantör i registret, klicka på aktuell leverantör i listan över spärrade leverantörer och ändra informationen på leverantören som är spärrad. Spara ändringarna med Spara-knappen.
  • För att ta bort befintlig leverantör i registret, klicka på aktuell leverantör i listan och klicka på Ta bort.