Kundportal

Värde finns inte att kontera på

Om ni har ett värde i er kontoplan/kodplan som inte dyker upp som valbart vid kontering i MediusGo, kolla då följande saker:


Gå till Administrationsverktyget - Kontoplan/Kodplan (beroende på vilket värde det gäller) och klicka på Visa.


Finns värdet i listan?

  • Om det inte finns, kolla att det finns upplagt i ert ekonomisystem. Har det funnits i ekonomisystemet mer än 24 timmar men inte förts över till MedusGo, registrera ett ärende om detta i vår kundportal.
  • Om det finns, kolla att det är aktivt och att eventuell datumperiod är aktuell.


Om värdet finns och är aktivt

Om värdet finns och är aktivt använder ni förmodligen en inställning för att filtrera värde utifrån rollbehörighet.


Om så är fallet måste värdet anges på fliken Konteringsrättigheter, på rollformuläret, på de roller som ska kunna använda det vid kontering

Läs mer om detta i artikeln Roller och konteringsrättigheter