Kundportal

Inget valbart periodiseringskonto

Problem: Du vill periodisera en faktura och det finns inga konton, eller fel konton, som kan väljas i formuläret


Lösning: För att ett konto ska vara valbart för periodisering måste det vara markerat som ett periodiseringskonto i kontoplanen.

  1. Gå till Administrationsverktyget - Basregister - Kontoplan
  2. Välj aktuellt bolag överst på sidan
  3. Klicka på Visa
  4. Klicka på det konto du vill ha
  5. Bocka i rutan Period.konto på formuläret.
  6. Spara och stäng kontot
  7. Om du har fakturan som du vill periodisera öppen när du gör detta måste du stänga den och öppna den igen för att ändringarna ska aktiveras.