Kundportal

Introduktion

MediusGo Contract är ett arkiveringssystem för dokument och andra typer av filer som möjliggör strukturerad arkivering och återsökning per kundorganisation/koncern och dess underliggande bolag genom lagring via: 


 • Indelning i kategorier och underliggande dokumenttyper.
 • Behörighetsstyrd nyregistrering, uppdatering och radering av dokument
  • Per bolag, dokumentkategori och dokumenttyp
  • Åtkomst till skilda dokumentköer för registrering
 • Behörighetsstyrd åtkomst vid återsökning
  • Per bolag och dokumentkategori och dokumenttyp
 • Registrering av nya dokument/filer genom:
  • Manuell registrering av enstaka filer
  • Rationell hantering vid registrering av större volymer 
  • Möjlighet till automatisk import av dokument och tillhörande metadata


MediusGo Contract kan kopplas samman med MediusGo för att enkelt nå leverantörsavtal från MediusGo.

Vill Ni veta mer om MediusGo Contract, kontakta oss genom att registrera ett supportärende i kundportalen.


Dokumentformat

Dokumenten kan utgöras av pappersunderlag vilka skannats till TIFF, PNG, JPG eller andra typer av elektroniska format såsom Word, Excel, PDF, txt, mm.