Kundportal

Fakturauppgifter

Överst i fakturafönstret finns fakturahuvudet som innehåller information om fakturan.

För att expandera/minimera sektionen klickar man på .


Fälten är redigerbara i olika steg beroende på hur systemet är konfigurerat. Läs mer om detta i artikeln Korrigering av fakturauppgifter.


FältBeskrivning
FakturanummerTolkat eller registrerat fakturanummer. Justerbar i samband med ankomstregistrering
FakturabeloppFakturans totalbelopp i transaktionsvalutan.
MomsbeloppFakturans momsbelopp.
BeloppFakturans totalbelopp brutto omräknat till systemets standardvaluta.
LeverantörsnamnJusterbar i samband med ankomstregistrering. För att ändra leverantör börjar Du skriva leverantörsnamnet som ska användas i rutan och väljer i listan som visas.
Klicka på  för att visa den information om leverantören som finns i ert leverantörsregister.
LeverantörsidIdentitet för leverantör är oftast plus- eller bankgiro-nummer. 
ValutaFakturans valuta.
KursVäxlingskurs för aktuell valuta i förhållande till systemets standardvaluta.
ReferensReferensvärdet avser att utgöra en koppling till den person som är beställare för de varor/tjänster som fakturan avser. Referensvärdet kan vara personnamn eller annat värde som kopplas via administrationsverktygets referensregister till en eller flera användare i systemet. Vid skickande av faktura från ankomstregistrering till kontering/sakgranskning föreslår systemet automatiskt den användare som motsvarar värdet i referensfältet.
FakturadatumLeverantörens datum för utställande av faktura.
FörfallodatumDatum då faktura skall vara betald
BokföringsdatumDatum då fakturan bokfördes.
OCR-nrTolkat eller registrerat OCR nummer från fakturan. Justerbar i samband med ankomstregistrering, därefter är fältet låst för redigering.
VerifikatnrVerifikationsnummer från ekonomisystemet, tilldelas efter att fakturan skickats från ankomstregistrering ut till användare för kontering/sakgranskning/attest.
LöpnummerEv. löpnummer på fakturan som tilldelats av ekonomisystemet.
BolagMottagande bolag för leverantörsfaktura. Vid fel juridisk enhet måste ärendet makuleras och startas om.
Order/inköpsnummerSkannat/tolkat ordernummer på fakturan. Fältet är redigerbart i Kontrollera Order
Kopplad fakturaOm fakturan är kopplad till annan faktura (debet/kredit) presenteras den kopplade fakturans fakturanummer i detta fält. Se vidare i kapitlet Invänta kredit och koppling av debet-kredit fakturor.