Kundportal

Dela upp flersidiga filer

Om flera fakturor finns i samma fil kan det vara nödvändigt att dela upp dessa till separata filer för varje faktura. Detta görs enkelt genom funktionen Split.

När Du öppnar en flersidig fil i Verifieringskön visas knappen Split uppe till höger


Sidorna i filen visas bredvid varandra


Om alla sidor är separata fakturor klickar man på Split all

Om några sidor hör ihop bläddrar man fram med pilarna dit separeringen ska göras och klickar på Split.


När sidorna är separerade visas detta genom ett större mellanrum mellan bilderna, samt att knapparna byter namn till Merge all och Merge.

För att koppla ihop sidor som separerats klickar man på Merge.


När filen är uppdelad som Du vill ha den klickar Du på Confirm uppe till höger.


Originalfilen tas bort och fakturorna läses in igen som separata filer.

Du får upp de separerade fakturorna i Verifieringskön efter några minuter.