Kundportal

Privata kortköp - Företaget har betalansvar


När företaget har betalansvar för ditt företagskort och du gjort privata inköp med kortet, så kan man välja att markera utlägg/korttransaktioner som privat. 

 

Klicka på utlägget i rapporten under Ej inskickade utläggsrapporter. Där finns ett fält som heter Kopplad till korttransaktion. Här kan du välja om du vill markera utlägget som privat kortköp. 

 

Utlägget registreras då som ett privat kortköp och transaktionen blir för användaren en skuld till företaget, som vanligtvis korrigeras genom avdrag på lönen.