Kundportal

Reprocess

Med funktionen Reprocess kan du ombearbeta den aktuella fakturan eller alla fakturor i din verifieringskö som är kopplade till leverantören för den aktuella fakturan. Funktionen gör det också möjligt att bearbeta fakturor där leverantören inte är identifierad. I sådana fall kan maskininlärning hjälpa till att identifiera leverantören under bearbetningen.


För att tolka om fakturor klickar du på knappen Reprocess i Verifieringsfönstret. 


Ett dialogfönster öppnas där du kan välja ett av de tre alternativen:


 • This invoice
  Den aktuella fakturan kommer att bearbetas. Om det finns en ny inlärning tillgänglig för denna faktura kommer den att tillämpas och du kommer omedelbart att se de resulterande ändringarna i fakturan.

 • All invoices with this supplier
  Alla fakturor i verifieringskön som har samma leverantör och tillhör samma bolag som den aktuella fakturan kommer att bearbetas.

 • All invoices with no identified supplier
  Alla fakturor i verifieringskön som tillhör samma bolag som den aktuella fakturan men ingen identifierad leverantör kommer att behandlas på nytt.Under tiden som en faktura omarbetas visas ett meddelande om detta, alla fält kommer också att vara gråmarkerade och inte möjliga att redigera.

Om fakturan efter bearbetning skickas tillbaka till verifieringskön kommer meddelandet att tonas ned och fakturan kommer att vara tillgänglig för redigering igen.

Om du valt alternativ 2 eller 3 kommer systemet att fortsätta bearbeta alla efterföljande fakturor så samma meddelande kan visas när man öpppnar andra fakturor.

 


Om fakturan skickas till arbetsflödet med Touchless funktionen efter ombearbetning kommer meddelandet att ändras. I så fall måste användaren hoppa till nästa faktura eller gå till verifieringskön och göra en manuell uppdatering.

 


Tips!

Eftersom Reprocess kan skicka fakturor till arbetsflödet, ändra registrerade värden eller identifiera en leverantör rekommenderar vi att du uppdaterar verifieringskön för att se dessa uppdateringar.


Så här använder du Reprocess

 • För att dra nytta av lärandet ska du verifiera och skicka två fakturor från samma leverantör till arbetsflödet. På den tredje fakturan kör du sedan Reprocess-funktionen med alternativet This invoice valt. På så sätt kommer systemet att tillämpa lärdomar från tidigare bearbetade fakturor på denna faktura.

 • Aktivera Touchless Automation för den aktuella leverantören och kör funktionen Reprocess med alternativet This invoice valt. Den aktuella fakturan kommer att ombearbetas och du kommer att få ett meddelande om fakturan automatiskt har skickats till arbetsflödet.

 • Aktivera Touchless Automation för den aktuella leverantören och kör Reprocess-funktionen med alternativet All invoices with this supplier valt. Alla fakturor i verifieringskön som tillhör samma bolag och samma leverantör kommer att omarbetas. Fakturor där alla fält är markerade med grönt kommer automatiskt att skickas till arbetsflödet.Observera!

Fakturor som importerats med Automatisk bolagsidentifiering och som inte är kopplade till ett känt bolag kommer inte att bearbetas.