Kundportal

Registrera från disk

Funktionen Registrering från disk används i huvudsak för registrering av enstaka dokument, vilka väljs genom bläddring på lokal disk/nätverksenhet, USB-minne eller annat lagringsmedia.

Funktionen är endast tillgänglig för de användare som har behörighet att registrera från disk.

Registrering

Vid val av funktionen i huvudmenyn visas följande formulär:

  • Företag: endast de företag där användaren har behörighet kan väljas vid registrering
  • Bolag: endast de bolag som användaren har behörighet till kan väljas vid registrering.
  • Kategori: här väljs den eller de kategorier som aktuellt dokument ska tillhöra.
  • Dokumenttyp: här väljs den eller de dokumenttyper som aktuellt dokument ska tillhöra.


Vid val av kategori(er) visas de fält som är kopplade till resp. dokumentkategori i listan Fält.

Vid val av dokumenttyp(er) visas de fält som är kopplade till resp. dokumenttyp i listan Fält


För att välja det dokument/fil som ska registreras, välj Bläddra uppe till höger.

För att lägga till aktuellt dokument som ska registreras, välj Lägg till uppe till höger. 


Det är möjligt att lägga flera filer till samma dokument.

För att ta bort en fil som lagts till klickar man på knappen Ta bort fil. 

OBS! Det är endast möjligt att ta bort enstaka filer under registreringen, när dokumentet har sparats kan det bara tas bort i sin helhet.


Fyll i fälten (fälten Dokumentnamn och Dokumentbeskrivning är obligatoriska att fylla i) och klicka på Spara-knappen uppe till vänster.