Kundportal

Introduktion till elektronisk körjournal

Gör det enklare att rapportera milersättning för resor i tjänsten och koppla MediusGo Expense till elektroniska körjournaler. Detta innebär att användaren får alla resor automatiskt inrapporterade till MediusGo Expense för att sedan enkelt kunna skicka in dessa för bokföring och utbetalning. På så sätt får du ett korrekt underlag för alla tjänsteresor direkt i appen med stöd för både privat- och tjänstebil. 

 

Denna instruktion beskriver hur användaren registrerar sin milersättning med hjälp av elektronisk körjournal kopplad direkt till MediusGo Expense.

 

Instruktioner för befintliga körjournaler

Automile

TelliQ

Telia Sense

Volvo On Call