Kundportal

Allmänt om Dashboard

Dashboarden är ett rapportverktyg som används för att se trender i fakturaflödet och den öppnas via knappen Dashboard i den svarta menykolumnen till höger.

Rättigheten att se Dashboarden ställs in på Rollformuläret, behörighet att se rapporter.


Informationen är uppdelad på fem flikar: Leverantör, Faktura, Kontering, Statistik och Flaskhalsar.

Uppe till vänster vid varje diagram finns knappen Visa i Excel, klicka på den och diagrammet öppnas i Excel med möjlighet att redigera och skriva ut.


Välj bolag som rapporten ska omfatta

Om fler än ett bolag finns i systemet måste först bolag väljas innan rapport kan hämtas. Bolaget väljs överst på sidan genom att flytta bolag från rutan Tillgängliga bolag till rutan Valda bolag.

Genom att använda de enkla pilarna flyttas markerade bolag och genom att använda de dubbla pilarna flyttas samtliga bolag. Om bara ett bolag finns kommer detta automatiskt att föreslås.