Kundportal

Dela faktura

Om en faktura ska delbetalas finns det möjlighet att dela upp denna i flera fakturor.


Börja med att gå till Administrationsverktyget, menyalternativet Systemkonfiguration - Systeminställningar, fliken Funktioner. Leta upp parametern UseInvoiceSplit och sätt den till Ja.

Funktionen finns nu tillgänglig i stegen Sakgranskning, Attest och Utredning.

Dela faktura

Öppna fakturan du vill dela och klicka på knappen  överst på sidan.

Följande formulär öppnas:

Originalfakturans kostnad, moms och förfallodatum finns på raden ovanför resp. textfält och de återstående beloppen på raden under räknas automatiskt ner.

För att dela fakturan gör du så här:

  1. Skriv ett meddelande.
  2. Skriv in den nya fakturans belopp.
  3. Ändra momsen vid behov.
  4. Ändra förfallodatum vid behov.
  5. Skapa samma antal rader som det ska vara nya fakturor.
  6. Klicka på OK.

Om momsen ändrats måste detta bekräftas:

Ikonen för Dela faktura blir rödmarkerad för att markera att delning gjorts.

För att ta bort uppdelningen klickar man på ikonen och väljer Ta bort

Skicka sedan fakturan till Utredning för ytterligare handläggning.

Slutför delning

I steget Utredning slutförs delningen vilket innebär att originalfakturan annulleras och flera mindre delfakturor, med nya ärende- och fakturanummer skapas.

Skapa delning

För att göra uppdelningen klickar man på Skicka vidare. Det enda alternativet som finns är Annullera och dela faktura, skriv ett meddelande, klicka OK

  • Originalfakturan annulleras med systemmeddelandet att fakturan är uppdelad och delfakturornas nya fakturaid
  • Delfakturorna, till antalet samma som antalet rader på uppdelningsformuläret, går till Ankomstregistrering med originalets fakturanummer + suffixet _1, _2 osv. 
  • Statusmeddelandet på delfakturorna anger hur många delfakturor som skapats samt originalfakturans fakturaid.

Delfakturorna skickas sedan vidare i ett normalt flöde.