Kundportal

Banners

Överst i Arbetsköfönstret ligger ibland en banner med aktuell information om MediusGo som exempelvis driftstörningar. 

Det kan även finnas en gul banner med ett internt meddelande. Detta meddelande skapas  under Organisation-Instansmeddelande i Administrationsverktyget.

Om en röd banner visas innehåller den information som är specifik för det ekonomisystem Ni använder

Ta bort bannern genom att klicka på krysset till höger i fältet