Kundportal

Standardimplementation

Införandet av MediusGo inleds med att tillsatt projektledare upprättar projektplanering, resursbehov samt definierar målsättning med införandet. Standardflöden och aktiviteter enligt omfattning nedan, för väntat projekttid 4-8 veckor (uppstart till go-live) beroende på omfattning och innehåll.

Följande omfattning innefattar standardinförande:

 

Antal bolag

1*
 

Projektledning

4h

Teknisk uppsättning & integration

5h

Konfiguration av MediusGo

2h

Flödes- och attestuppsättning

4h

Utbildning & test

5h (superusers, 1-3 personer)

Hypercare

4h

Totalt

24h

 

* Bolaget är live med sitt ERP när implementeringen av MediusGo påbörjas; samt alla bolag ligger i samma ERP-installation; uppsättningen av bolagen följer samma standardprocess för arbetsflöde och momshantering.

Utöver innehåll för omkostnadsfakturor ovan tillkommer nedan vid orderfakturor:

Projektledning

1h

Konfiguration av MediusGo

1h

Flödes- och attestuppsättning

2h

Utbildning & test

6h (superusers, 1-3 personer)

Hypercare

2h

Totalt

12h