Kundportal

Standardimplementation - Visma Administration

Följande omfattning innefattar standardinförande:


Antal bolag1-3*
Projektledning1h
Teknisk uppsättning & integration2h
Konfiguration av MediusGo2h
Flödes- och attestuppsättning2h
Utbildning & Go-live3h (superusers, 1-3 personer)
Hypercare2h
Totalt12h


* Alla bolag är live med sitt ERP när implementeringen av MediusGo påbörjas; samt alla bolag ligger i samma ERP-installation; uppsättningen av bolagen följer samma standardprocess för arbetsflöde och momshantering.

Utöver omkostnad tillkommer nedan tid och aktiviteter:


Projektledning1h
Konfiguration av MediusGo1h
Flödes- och attestuppsättning2h
Utbildning & Go-live6h (superusers, 1-3 personer)
Hypercare2h
Totalt12h

* Alla bolag är live med sitt ERP när implementeringen av MediusGo påbörjas; samt alla bolag ligger i samma ERP-installation; uppsättningen av bolagen följer samma standardprocess för arbetsflöde och momshantering.