Kundportal

Filmer om MediusGo Capture fakturatolkning

Nedan finner du filmer som visar funktioner för MediusGo Capture fakturatolkning som kan vara bra att se innan du sätter igång.
Ser du filmerna uppifrån och ner har du fått med dig goda grunder för tolkningen!

Capture Verifiering - Vad är det?
1,45 min
Genomgång av grunderna till vad verifieringen är och vilka möjligheter som finns

Capture Översikt
2,10 min
Allmän översikt av fakturabild samt leverantörsinställningar/fältfunktion.

Capture Matcha Leverantör och inställningar
1,36 min
Går igenom hur du gör för att lära Capture vilken leverantör fakturabilden skall kopplas till, samt hur du ställer in vilka fält du önskar läsa ut från just den leverantören.

Capture Matchning av fält
3,01 min
Visar hur du lär Capture vilket fält som skall läsa vad/vart på fakturan.

Capture Artikelradstolkning
2,44 min
Aktuell för den/de som har artikelradstolkning aktiverat.

Capture Touchless
1,56 min
Hur du aktiverar touchless efter en tids användning, samt vilka parametrar du bör uppmärksamma innan aktivering.

Capture Extrafunktioner
3,02 min
Går igenom data cleaning i referens och fakturanummerfält, Associative learning, Språkstöd samt inlärning.