Kundportal

Attestera faktura

Attest av en faktura i MediusGo innebär att man godkänner fakturans belopp. Vem som har möjlighet att attestera en faktura styrs av det attestreglemente som sätts upp i administrationsverktyget.

Attest av en faktura kan göras på tre olika sätt


I arbetsköfönstret

Om du har en faktura i steget attest i din kö och denna ska godkännas utan ändringar klickar du på knappen Godkänn nere till höger.

Samtliga rader på fakturan får då din attestsignatur och fakturan skickas vidare till betalning. Om något på fakturan är oklart kommer den att öppnas.


I fakturafönstret

Öppna fakturan och bocka i rutan i kolumnen A, till höger om sakgranskningskolumnen, på konteringsraden, för att markera alla rader dubbelklickar man på kolumnrubriken (A).

Ska du både sakgranska och attestera fakturan kan båda rutorna bockas i samtidigt. Om attestrutan är grå innebär detta att du inte har attesträtt på den raden.

Skicka sedan fakturan vidare genom att klicka på Skicka.

Om ändringar behöver göras på fakturan och fälten är låsta måste fakturan skickas till Utredning.


Buntattest

När du har fakturor i steget attest i din kö visas knappen Buntattest längst ner i fakturalistan. Klicka på den för att attestera flera fakturor samtidigt och följande formulär visas.

I Buntattest kan fakturor attesteras på fakturanivå, dvs. attest görs på hela fakturan inte per konteringsrad, ingen korrigering kan göras av konteringsrader.

Bocka i Godkänn-rutan till vänster på varje rad på de fakturor som ska attesteras,om systemet är konfigurerat för detta kan alla fakturor bockas i genom att dubbelklicka på rubriken Godkänn.


Skicka vidare

Vid klick på Skicka-knappen skickas samtliga attesterade fakturor vidare i flödet för betalning.

Om en eller flera fakturor inte kan attesteras t.ex. på grund av otillräckliga attestbehörigheter visas följande meddelande:

Fakturor som ej kan attesteras och skickas via buntattest ligger kvar i arbetskön och måste handläggas var för sig.