Kundportal

Integrationsspecifikation - API


Allmänt
Beskrivning
ERP Versions4.14
4.15
Integration partnerProclient
Preferred supplierJa
Other important information

Tillval: Stöd för order/projekt-påföring (Se separat info nedan)
Tillval: Kompabilitet med FIFO

Krav/Begränsningar

Beskrivning
Integration module requirementsJa

Krav på aktiva moduler i Pyramid (Modulkod inom parantes)

  • Konsultstudio (x2)
  • Leverantörsreskontra (3)
  • Importrutiner (I)
  • Redovisning (9)
  • Order/Lager/Inköp (4)
  • Redovisning Plus (+)
Extra license Ja

Extra licens krävs för PTC

LimitationsJa
  • FIFO - Not supported in current version
  • Orderpåföring - Max 10 fasta artiklar per projekt/order
  • Finns ej stöd för tillverkningsorderFunktion - Transaktonsdata
Kompabilitet
Beskrivning

Accounting rules 


JaTax codes 


Ja


Momskoder hämtas från Pyramid. Fakturahuvudnivå (Ej separat momsmodul)

Payment terms 


NejCurrency data


JaAccounts

JaCreate Supplier Allocation Proposal


Nej


Kan endast skapas manuellt i MediusGo
Dimensions

2


Objekt + Avdelning


Suppliers

JaOrder lines / Receipt


Ja
Accruals


Nej


Konteringsmallar 1-36 månader skapas som standard i MediusGo


Payments


Ja
Funktion - Bokning
Kompabilitet
Beskrivning
Preliminary posting

Ja

AP-A - Reskontra automatiskt

GL-M - Huvudbok manuell

Preliminary posting typesJaFast konto. Enligt inställning i Pyramid - Standardkonton
Final posting

Ja

AP-A - Reskontra automatisk

GL-M - Huvudbok manuell

CancellationJaFakturan sparas i Pyramid med status makulerad.
Aktuellt fakturanummer är förbrukat.
Pay blockNej
Credit invoiceNej
Zero amount invoiceNej

Accrual accounting

Ja

Rak periodisering enligt standardfunktionalitet i MediusGo

Text on Allocation Row

Nej

Foreign currency 

Ja

Reverse Charge of VAT

Ja

Bokas i Pyramid enligt aktuell momskod

Property tax 

Nej

Next open period posting 

Nej

Posting result

JaLöpnummer

Error handling 

Ja

Felmeddelande från Pyramid

Invoice image 

JaOBS Länk
Funktion - Inköpsorder
Kompabilitet
Beskrivning

PO matching (policies)

Ja

Trevägsmatchning. Faktura kontrolleras mot inleveransrader 

PO matching (adjustable fields)

Ja

  • Belopp
Purchase return order matching (policies)Nej

Purchase return order match (adjustable fields)

Nej
Drop shipment
NejEj stöd i nuvarande version

ERP Unique functionality


Funktion
Kompabilitet
Beskrivning

Order/Projekt-påföring


Ja
Artiklar knutna till projekt/order överförs till MediusGo.

I pyramid går det att knyta kostnader till samtliga projekt i systemet. I MediusGo finns det endast stöd för 10 fasta artiklar som då alltid är tillgängliga vid påföring.

Order/Projekt-påföring vid kontering av inköpsorder

Ja
OBS, Påföring av kostnad göras manuellt i MediusGo.
Ev. koppling mellan artikel-projekt (inköpsanmodan) som skapats i Pyramid överförs inte till MediusGo.

Tillverkningsorder

Nej

Styrning av konto baserat på artikel vid påföring

Nej