Kundportal

Integrationsspecifikation Fortnox


Funktionalitet 

Preliminär bokning

Period-  isering

Betalspärr av faktura

Betalnings referens till ERP

Text på konterings rad

Överföring av fakturabild

Betal- datum till Medius Go

Stöd för inköpsorder matchning

Stöd för matchning utan inleverans

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Nej

 

Grunddata

Grunddata överförs initialt genom en fullständig laddning av de register som är konfigurerade för användning via integrationsportalen. Som t.ex. Leverantörer, Konton, Objekt, Valutakoder samt aktuell kurs.

Löpande fångar sedan integrationen förändringar av dessa register sedan senaste exekveringen av integrationen. Möjligheter att genomföra fullständig laddning finns genom enkla funktioner för Medius Supportfunktion.

Även betaldatum överförs löpande från Fortnox.

Bokningar

Vid varje exekvering av WFconnector så frågas MediusGo om det finns några bokningar av fakturor i kö. Om det finns så överförs och bokas dessa direkt in i Fortnox. Funktionalitet finns för att lämna som ”ej bokförd” i Fortnox för manuell uppdatering in i reskontra och huvudbok men normalt så är fakturan klar för betalning efter bokning till Fortnox. 

Om något går fel vid bokningstillfället erhålls en feltext tillbaka till MediusGo.

Övrig funktionalitet 

Integrationen stödjer både preliminär och definitivbokning. Preliminärbokning kan ske antingen på standardkostnadskonto likväl som enligt metoden ”nuvarande kontering av faktura”.  Notera att preliminärbokade fakturor endast går in i leverantörsreskontra och bokförs ej i huvudbok. En prelbokad faktura eller en faktura med ett felmeddelande i MediusGo ska inte bokföras manuellt i Fortnox (de är synliga i Fortnox), om så sker kan inte integrationen slutföra bokning från MediusGo och fakturan får hanteras manuellt.

Stöd finns även för att betalningsspärra fakturor från MediusGo.

Vidare stöds Periodisering, liksom hantering av kreditnotor och så även ev. makulering av preliminärbokad faktura. 

Integrationen har stöd för att få med ev. kvantiteter på bokningen.

Du kan skicka med fakturabild från MediusGo om så önskas. (och om man bild konfigurerat så kan man också skicka med en ”länk till fakturan i MediusGo, men tyvärr inte det omvända). Bilden skickas vid preliminärbokning (om så är konfigurerat) och uppdateras inte vid definitivbokning.

Eventuella fakturor med omvänd moms eller fastighetsmoms hanteras i MediusGo och bokningen sker helt enligt den kontering som skett i MediusGo.

Det finns också inställningar för bokningar enligt kontantmetoden, liksom även om man önskar att Moms också redovisas på fakturahuvud eller inte. 

Text på konteringsrader i MediusGo följer med till leverantörsreskontran och även till huvudbok.

 

Inköpsorder

Stöd planeras i framtida versioner. Ännu ej tidsplanerat.

 

Arkitektur, Exekvering & Övrigt 

Integrationen mellan Fortnox och MediusGo följer Medius standard arkitektur för integrationer som över 15 tusen bolag redan använder. 

Det innebär att det på Medius integrationsservers finns en klient som styr kommunikationen mellan Fortnoxs standard API och MediusGo. 

Klienten WFconnector är den som initierar all kommunikation, om den inte exekveras så sker ingen kommunikation.

WFconnector exekveras periodiskt att gå var 10:e/15:e minut mellan ca 07:00 och 22:00 varje dag i veckan. Notera att olika kombinationer av konfigurationer och/eller inställningar i ERP kan påverka funktionaliteten. 

Konfiguration och ev. uppdateringar av nya versioner liksom kontroll av loggar och vid behov utökad loggning samt status på integrationen kontrolleras via Medius integrationsportal för att samlad kontroll och hantering. 

Det är kundens ansvar att säkerställa med sin ERP leverantör att man har erforderliga licenser i ERP.

Nya versioner av integration uppdateras periodiskt av Medius utan föregående beställning från kund.