Kundportal

Invänta inleverans

Arbetskön Invänta Inleverans kan aktiveras i administrationsverktyget och här placeras orderfakturor vars inköpsorder ännu inte är inlevererad. Om flera olika orderrader finns så är villkoret att ingen av dessa ska vara inlevererade. 

Man behöver inte öppna och göra något aktivt med dessa fakturor utan de genomgår automatiskt  förnyad kontroll/matchning och när inleverans har skett på ordern i inköpssystemet och detta har uppdaterats till MediusGo går fakturan automatiskt antingen, beroende på hur systemet är konfigurerat, till kön Kontrollera order för manuell kontroll eller till betalning.


Flytta faktura manuellt till Invänta Inleverans

Om en orderfaktura som importerats och presenteras i kön Kontrollera order konstateras vara delvis utan inleveranser (alla orderrader som fakturan avser är inte inlevererade) kan fakturan skickas till Invänta Inleverans manuellt.

Klicka på Skicka, och välj Invänta Inleverans. Klicka sedan på OK


Tidsgräns för fakturor i Invänta Inleverans

Fakturor som placeras manuellt eller automatiskt i kön Invänta Inleverans ges en tidsgräns via systemparametern DeadlineDeliveryWait som finns under Systemkonfiguration - Systeminställningar - Inköpsintegration. När denna tidsgräns har passerats utan att fakturan kunnat matchas mot en inleverans så flyttas fakturan automatiskt till kön Kontrollera order.