Kundportal

Lägga till Ersättare

De rättigheter en ersättare ärver från den de ersätter är följande:

 • Bolag
 • Köer
 • Attesträttigheter, men det är ersättarens egen signatur som används på konteringsraderna
 • Rätt att se sekretessfakturor hos den som ersätts
 • Konteringsrättigheter som finns angivna på rollformulär
 • Ändra kontering i kontroll efter attest utan att attestsignaturen försvinner
 • Sätta Betalspärr på faktura


Ersättaren behåller sin egen sökbehörighet och sina egna administrationsrättigheter.

Hur fakturor hanteras av ersättare finns beskrivet i artikeln Handlägga fakturor som ersättare.


Observera!


Om du är ersättare för andra användare kommer din ersättare att bli ersättare även för dessa.


Det finns två olika sätt att lägga till en ersättare för en användare i MediusGo.

För användare


Inställningsformuläret

Klicka på Inställningar i den svarta kolumnen till höger och välj fliken Ersättare.


Vad användare får göra vad gäller ersättare styrs av parametern AllowCreateReplacer (Systeminställningar - Funktioner). Om parametern är satt till Nej måste ersättarna läggas upp i administrationsverktyget och användaren kan endast ändra datumperioden för dessa genom att klicka på knappen Ändra.


Om parametern AllowCreateReplacer (Systeminställningar - Funktioner)  är satt till Ja kommer användaren själv kunna lägga till och ta bort ersättare enligt följande:Lägga till ersättare

Observera att en användare endast kan lägga till ersättare för sig själv, inte för andra användare.

 1. Klicka på knappen +Ny och sök fram den användare som skall ersätta dig.
 2. Markera användaren i listan
 3. Ange datum och klicka OK

Ändra period för ersättare

 1. Markera den ersättare du vill ändra
 2. Klicka på Ändra
 3. Fyll i de nya datum som ska gälla


Ta bort ersättare

 1. Markera den ersättare du vill ta bort
 2. Klicka på Ta bort


För administratörer

I administrationsverktyget kan de användare, som har behörighet på sin roll, administrera ersättare för andra användare.

 1. Klicka på Organisation och Ersättare i den svarta kolumnen till höger.
 2. Klicka därefter på +Ny längst upp på sidan.
 3. Fyll i vilken användare som skall ersättas och vilken användare som skall ersätta.
 4. Ange ett datumintervall och klicka på Spara.

Läs mer om att hantera ersättare i artikeln Ersättare i administrationsverktyget.