Kundportal

Fakturabilden

I MediusGo fakturafönster presenteras fakturabilden i den vänstra delen av fönstret. Tre möjligheter finns till presentation av fakturabilden:

Val av bildhantering

Konfiguration av vilken bildhantering som ska användas görs enkelt av användaren via den svarta menyns ikon för personliga inställningar: 

Vid klick på ikonen visas följande formulär och under fliken Övrigt finns kryssruta för val om insticksprogramvara eller intern bildvisning ska tillämpas.

Det finns även alternativ att göra om tiff och XML-bilder till pdf-filer, samt att använda den inbyggda PDF-läsaren.

?

MediusGo interna bildhantering

Följande funktioner finns i MediusGo interna bildhantering:

Förstoring av fakturabilden sker via klick på bilden. Förstoringen öppnas i separat fönster vilket blir centrerat på den punkt på bilden där man klickar. Förstorad bild kan flyttas i sidled via scroll-lister, och stängs via krysset uppe i högra hörnet.

Rotera

Rotation av fakturabilden görs via knapparna längst uppe till vänster i bildvisaren.

Skriv ut

Klicka på knappen Skriv ut uppe till höger och en ny utskriftsvänlig sida öppnas.

Övriga funktioner

Genom att högerklicka på bilden visas följande meny med flera funktioner (finns även via högerklick på förstorad bild):

  • Kopiera: Fakturabilden kan kopieras till Urklipp via Kopiera
  • Spara: Fakturabilden kan sparas via val av Spara bild som.
  • Skicka som e-post: Fakturabilden kan skickas som bilaga i e-postmeddelande via valet Skicka bild i e-postmeddelande.

Specifika funktioner för insticksprogrammet Alternatiff

Vi rekommenderar insticksprogrammet som kan hämtas från http://www.alternatiff.com

Nedan visas hur fakturabild och funktioner presenteras i Alternatiff.

Förstoring/Förminskning

Genom att klicka på själva fakturan förstoras bilden enligt inställd zoom. Klicka igen och bilden får sin ursprungliga storlek

Rotation

En bild kan vid inskanningstillfället vara felvänd. Klicka på någon av nedanstående knappar på menyraden för bästa bild

Kopia till Urklipp

Om man vill kopiera fakturan för att senare använda densamma i annan programvara trycker man på knappen:

Skriv ut faktura

Om man vill skriva ut fakturan trycker man på knappen:

Spara faktura

Om man vill spara ner fakturan på egen hårddisk för senare användning trycker man på:

Andra Inställningar

Genom att högerklicka på fakturabilden eller  knappen på meny finns möjlighet till ytterligare inställningar.

Användbara inställningar kan t e x vara hur stor zoom som skall göras vid klick på bilden via Zoom Image Size.

Skicka bild som bilaga i e-post

Övrigt kan nämnas möjlighet att skicka fakturabilden som bilaga i e-postmeddelande via menyvalet Send Image. vilket öppnar ett nytt mail i standard e-postprogram och bilden infogad som bilaga automatiskt.

Inbyggd PDF-läsare

I MediusGo finns en inbyggd PDF-läsare och för att använda denna kryssar man i alternativet Använd inbyggd PDF-läsare på formuläret Personliga inställningar.

Överst i fönstret visas ett verktygsfält med flera olika funktioner

Förstoring/Förminskning

För att förstora eller förminska bilden används knapparna

Bläddra

För att bläddra mellan sidor används knapparna

Övriga alternativ

Via knappen längst till höger öppnas en meny

De alternativ som kan vara användbara är:

  • Print: Skriv ut dokumentet.
  • Download: Spara ner dokumentet på hårddisken för att sedan bl.a. kunna maila den.
  • Go to First/Last Page: Gå direkt till första/sista sidan i dokumentet.
  • Rotate Clockwise/Counterclockwise: Rotera dokumentet medsols/motsols.
  • Document Properties: Visar information om dokumentet.