Kundportal

Anpassa fönster

Det finns flera olika sätt att anpassa arbetsköfönstret och fakturafönstret så att det passar ditt sätt att arbeta. Inställningarna är personliga och sparas till nästa gång du öppnar programmet.

Ändra storlek på områden

I de olika fönstren finns grå linjer mellan de olika områdena. Klicka och dra dessa linjer för att ändra bredd på kolumner, höjd på listor etc. 

Visa/Dölj sektioner

Genom att klicka på ikonerna för de olika sektionerna i den svarta menykolumnen kan du välja att visa eller dölja sektioner med information.

Expandera/komprimera sektioner 

Klicka på detta tecken för att expandera en sektion med information

Klicka på detta tecken för att komprimera en sektion med information

Dölj meny/Kölista 

Genom att klicka på en enkel pil åt höger eller vänster kan du välja att visa/dölja bla. menyn och kölistan.

Flytta köer

Klicka med muspekaren på en kö och dra den uppåt eller neråt för att placera dem i den ordning du vill

Sortera fakturor

Klicka på en kolumnrubrik i fakturalistan för att sortera listan efter den kolumnen.