Kundportal

Dashboard - Kontering

På Dashboardens flik Kontering visas grafer utifrån hur fakturor är konterade.

Börja med att välja den period du vill se i datumfälten överst på fliken, datumen gäller fakturadatum.

Diagram baserade på kontering kan endast visas i ett bolag åt gången och i droplisten Bolag finns de bolag som valts överst på sidan.

Välj sedan vilken konteringsdimension du vill titta på och en graf med alla värden i vald kategori visas som staplar.

Det finns sedan två alternativ för att bryta ner resultatet:

  • Visa konto: Klicka på en stapel i grafen Konterat belopp på ... och en ny graf visas med en stapel för varje konto som konterats tillsammans med aktuellt dimensionsvärde, klicka sedan på en stapel i grafen Summa för varje konto och en lista med aktuella fakturor visas
  • Visa fakturor: Klicka på en stapel i grafen Konterat belopp på ... och en lista med fakturor konterade med valt dimensionsvärde visas