Kundportal

Leverantörsbrev

I MediusGo finns en funktion för att skapa leverantörsbrev som sedan kan mailas till leverantören vid exempelvis reklamationsärenden. 

Aktivera denna funktion genom att gå in i Administrationsverktyget, menyalternativet Systemkonfiguration - Systeminställningar, fliken Funktioner. Leta upp parametern UseSupplierletter och sätt den till Ja

Kontakta oss för att få en mall med er logga och en egen sidfot på brevet genom att registrera ett supportärende i kundportalen.


Skapa leverantörsbrev

Klicka på ikonen för Leverantörsbrev överst i fakturafönstret  och ett formulär öppnas:

Välj en sparad text i droplisten som du sedan redigera efter behov eller skriv en helt ny text i rutan under droplisten.

Välj om fakturan ska inkluderas i brevet eller inte, om den inkluderas kommer den att ligga som sida 2 i brevet.

På brevet läggs automatiskt mottagande leverantörens namn och adress samt fakturanr och belopp.

Brevet sparas som en bilaga till fakturan.


Skicka brevet

Det enklaste sättet att skicka ett leverantörsbrev är via mailfunktionen som finns i MediusGo. Klicka på kuvertet ovanför fakturabilden och ett formulär för att maila bilden öppnas.


Skapa och redigera mallar

När man öppnar formuläret för leverantörsbrev från en faktura i steget Utredning ser formuläret lite annorlunda ut. Här har man även möjlighet att skapa och redigera mallar.

För att skapa en ny mall:

  1. Skriv texten i rutan under droplisten Sparade texter (det går även att välja en befintlig mall att utgå från).
  2. Markera alternativet Spara som ny text 
  3. Ange ett namn i rutan.
  4. Klicka på Spara.

För att redigera en befintlig mall:

  1. Välj en mall i droplisten Sparade texter.
  2. Gör ändringar i texten som visas i rutan under droplisten. 
  3. Välj alternativet Redigera som befintlig text. 
  4. Klicka på Spara.

För att ta bort en mall väljer man den i droplisten och klickar sedan på Ta bort.