Kundportal

Historik

I fakturafönstret finns sektionen Historik under fakturahuvudet.

För att visa/dölja sektionen klickar man på  i den svarta menykolumnen

För att expandera/minimera sektionen klickar man på /


Sektionen Historik innehåller de steg fakturan passerat i flödet och det steg där fakturan befinner sig är grönt:


Om du vill ha mer information om ett steg kan du klicka på den rutan och därigenom öppna ett formulär som visar följande:

  • Mottagare: Den person som fått fakturan i aktuellt steg.
  • Tillagd av: Vem som skickade till mottagaren.
  • Tillagd: När fakturan skickades till steget.
  • Status: Ej hanterad eller Skickad.
  • Skickad av: Vem som skickade från aktuellt steg. Om en ersättare hanterat fakturan kommer detta att visas här.
  • Datum: När fakturan skickades från steget.