Kundportal

Kassarabatt

Vissa leverantörer ger möjlighet till ett rabatterat fakturabelopp om fakturan betalas före förfallodatum.


När Ni öppnar en faktura vars leverantör erbjuder kassarabatt kommer detta att visas längst till höger i fakturahuvudet.

I fältet Kassarabatt visas den procentsats som för närvarande är aktuell

Klicka på för ytterligare information om nivåerna i rabatten.


I fältet Rabatterat fakturabelopp visas det belopp som är aktuellt om fakturan betalas idag

Klicka på för att se de belopp som är aktuella med den aktiva kassarabatten.


Kassarabatten påverkar inte bokföringen som görs till ert ekonomisystem utan visas endast i informationssyfte.

Kontera fakturan som vanligt med original-beloppet och gör sedan avdraget för rabatten i ert ekonomisystem.


Har ni leverantörer som erbjuder kassarabatter och vill se detta i systemet, kontakta oss genom att registrera ett supportärende i kundportalen så hjälper vi till att lägga in den informationen.