Kundportal

Kontrollsteg i flödet

I MediusGo finns en funktion för att skapa regler som automatiskt styr vissa valda fakturor till separata kontrollsteg i arbetsflödet. Syftet med kontrollstegen är att utgöra en möjlighet för främst ekonomiavdelningen att kontrollera vissa utvalda fakturor utöver de standardmässiga Kontering/Sakgranskning/Attest.

Två kontrollsteg finns i flödet:

  • Kontroll före attest, innebär att fakturorna kontrolleras innan de skickas till attestant.
  • Kontroll efter attest, innebär att fakturorna skickas för kontroll efter att attestant har skickat dem för betalning.

Vilka fakturor som ska styras in till kontrollstegen avgörs utifrån de regler som sätts upp i administrationsverktyget Verksamhetsregler/Kontrollsteg i flödet.


Mottagare av fakturor i kontrollsteg

Mottagare av fakturor i kontrollstegen väljs när respektive regel skapas. Möjlighet finns att skapa egna verksamhetsunika gruppköer för respektive regel. Se mer i kapitlet Sätta upp kontrollsteg.


Kontroll före attest

Till steget Kontroll före attest skickas fakturor som efter kontering eller sakgranskning skickats till steget attest eller betalning.

Redigering av konteringsrader är möjlig om systemparametern AllowEditInInspect är satt till Ja.


Kontroll efter attest

Till steget Kontroll efter attest skickas fakturor som efter genomförd attest skickats för betalning.

Möjlighet att redigera konteringsrader i steget kan aktiveras via systemparametern AllowEditInApproval i administrationsverktyget. Som standard är denna parameter inte aktiverad vilket innebär att alla konteringsrader är låsta för att förhindra redigering. 

Roller kan ges behörighet att ändra kontering i detta steg utan att attestsignaturen försvinner, detta görs på rollformuläret, fliken Övriga behörigheter.


Skicka faktura från kontrollsteg

Fakturan skickas vidare på samma sätt som fakturor i andra steg:

  • Klicka på Godkänn i arbetsköfönstret.
  • Öppna fakturan och skicka via Skicka-formuläret.
  • Via Bunthantering, läs mer om detta nedan.


Bunthantering av fakturor i kontrollsteg

Om flera fakturor finns i köerna Kontroll före attest och Kontroll efter attest kan dessa godkännas samtidigt via bunthantering.
Klicka på knappen nedanför fakturaraderna som heter Kontroll före attest respektive Kontroll efter attest och följande formulär öppnas:

Under rubriken Fakturor finns alla fakturor som finns i kön. Klicka på en av dem och fakturans konteringsrader syns i nedre delen av fönstret.
Bocka i rutan Godkänn på de fakturor du vill godkänna, genom att dubbelklicka på rubriken bockas alla rader i, och klicka sedan på Skicka.