Kundportal

Factoringfakturor

Allmänt

För att leverantörsstatistik ska hållas oberoende av factoringbolag finns det möjlighet att ange den egentliga leverantören bakom en faktura från ett factoringbolag.

Vid sökning av faktura från leverantör som använt factoringbolag kommer den att återfinnas med den egentliga leverantörens namn.


Factoringbolag i leverantörsregistret


Observera!


Hur factoringbolag, dvs betalningsmottagare som inte är egentlig leverantör, hanteras i leverantörsregistret är beroende på ekonomisystem och integrationen mellan MediusGo och ekonomisystemet.

I vissa fall förs informationen om factoringbolag över automatiskt men om det inte gör det kan man markera dessa leverantörer i Leverantörsregistret i administrationsverktyget.

Är du osäker på hur det fungerar för ert ekonomisystem, kontakta oss genom att registrera ett supportärende i kundportalen.

För att markera factoringbolag i administrationsverktyget gör man så här:

  1. Gå till menyalternativet Basregister – Leverantörer – Leverantörer, klicka på Visa och sedan på den leverantör som är aktuell.
  2. Bocka i rutan Factoring och klicka på Spara


Inkommande faktura från befintligt factoringbolag

Inkommande fakturor från factoringbolag (där factoringbolaget är en registrerad leverantör i leverantörsregistret) kommer automatiskt att skickas till kön Leverantörsregistrering.

När fakturan öppnas i Leverantörsregistreringen kommer den att se ut så här:

  1. Välj den egentliga leverantören bakom fakturan genom att klicka på knappen med förstoringsglaset bredvid något av leverantörsidfälten och sök fram rätt leverantör. 
  2. Skicka sedan fakturan vidare.


När fakturan skickas vidare och inkommer till steget Ankomstregistrering (och även övriga efterkommande steg) kommer leverantörsinformationen i fakturafönstret att se ut enligt nedan:

I fältet Leverantörsid visas "factoring" för att indikera att leverantörsid till vilken betalning ska ske är ett factoringbolag.

I fältet Leverantörsnamn visas den bakomliggande leverantörens namn.


Byte av leverantör i Ankomstregistreringen

För att byta eller ta bort factoringbolag på en faktura som kommit längre in i flödet än Ankomstregistreringen måste fakturan först startas om på samma sätt som när en ”vanlig” leverantör måste bytas.

I Ankomstregistreringen gör man sedan så här:

  1. Klicka på förstoringsglaset till höger om fältet Leverantörsid och ett underformulär öppnas. 
  2. De övre fälten är förifyllda med fakturans egentliga leverantör och för att ändra detta öppnar man sökformuläret genom att klicka på förstoringsglaset till höger om fältet. 
  3. Sök fram den leverantör som är rätt och klicka på OK
  4. För att ange factoringbolag använder man de nedre fälten på samma sätt som ovan. Om en leverantör valts felaktigt i detta fält kan den enkelt tas bort genom att klicka på den röda knappen med soptunnan.
  5. När rätt leverantörsuppgifter valts klickar man på OK.


Inkommande faktura från nytt factoringbolag

Inkommande fakturor från nytt factoringbolag som inte finns i leverantörsregistret kommer efter import att skickas till Leverantörsregistrering på samma sätt som andra fakturor från nya leverantörer.

Efter att factoringbolaget registrerats i ekonomisystemets leverantörsregister, och uppdaterats med flaggning för factoring ska factoringbolaget kopplas till fakturan i MediusGo på samma sätt som för ett befintligt factoringbolag enligt ovan.