Kundportal

Starta om faktura

Ibland kan det vara nödvändigt att starta om en faktura, om den tex hamnat i fel bolag eller om den gått vidare i flödet med fel belopp. Samtliga konteringsrader raderas vid omstart medan handläggningshistorik och fakturalogg behålls.

Tillvägagångssättet är lite olika beroende på om ekonomisystemet använder preliminärbokning eller inte.


Ankomstregistrering

Om en faktura kommit till Ankomstregistreringen i fel bolag måste fakturan startas om för att rätta till detta. 

 1. Öppna fakturan 
 2. Klicka på Skicka
 3. Markera Skicka-alternativet Makulera
 4. Skriv ett meddelande
 5. Bocka i Starta om fakturan
 6. Välj det nya bolaget i droplisten Välj bolag
 7. Klicka på OK


Sakgranskning/Attest

Om en faktura gått vidare till sakgranskning/attest och måste startas om ska den skickas till Utredning.


Utredning

Om en faktura skickats till utredning för omstart för att den har fel bolag, fel belopp eller annat gör man så här:

 1. Öppna fakturan
 2. Klicka på Skicka
 3. Markera Skicka-alternativet Annullera
 4. Skriv ett meddelande
 5. Bocka i Starta om fakturan
 6. Välj det nya bolaget i droplisten Välj bolag
 7. Om informationen i ekonomisystemet är riktig och inte ska uppdateras bockar man i rutan Uppdatera ej ekonomisystemet.
 8. Klicka på OK