Kundportal

Sekretessfaktura

Att sekretessmarkera en faktura kan vara tillämpbart för fakturor med känslig information t.ex. fakturor från läkarbesök etc. Funktionen kräver att en eller flera roller i systemet har tilldelats behörighet att vara sekretesshandläggare. Endast de personer som tillhör roll med sekretessbehörighet har möjlighet att bli handläggare för sekretessmarkerad faktura. 


Sekretessfaktura i MediusGo

Inställningar för handläggare av en sekretessfaktura görs i Ankomstregistreringen under sektionen Övrigt i fakturafönstret, om den sektionen inte visas så klickar du på ikonen  i den svarta kolumnen.Klicka på knappen Behörigheter längst ner till höger i sektionen.


Ett formulär öppnas för att ställa in vilka användare som ska hantera fakturan.

Klicka på knappen Lägg till vid varje fält och följande formulär visas:

Markera en roll och en lista på användare tillhörande rollen visas. Markera en eller flera användare och klicka OK. När fakturan sen skickas vidare går den automatiskt till de användare som valts här och andra användare kan alltså inte väljas på Skicka vidare-formuläret. 


Observera!

Om användarna Du väljer har ersättare kommer även ersättaren kunna se sekretessfakturorna när de arbetar i sekretessanvändarens personliga kö.

På alternativet Roller med sökbehörighet går det endast att välja roller som, utöver de användare som handlägger fakturan, ska ha möjlighet att söka efter aktuell faktura


Söka sekretessfakturor

För att söka fakturor som är sekretessmarkerade används fliken Sekretess i sökfönstret. Där genomförs sökningen på samma sätt som på den ordinarie sökfliken. Fliken Sekretess är endast synlig för de användare/roller som har sekretessbehörighet.


Sekretessinställningar i Administrationsverktyget


Sekretessmarkera leverantör

I leverantörsregistret finns möjlighet att sekretessmarkera leverantörer så att alla fakturor från dessa automatiskt blir sekretessfakturor. Detta görs genom att öppna aktuell leverantör i administrationsverktyget och bocka i rutan sekretess.

En sekretessmarkerad leverantör kommer alltid att gå till Ankomsregistreringen för att man där ska sätta behörigheter för den specifika fakturan.


Behörigheter för sekretessfakturor

Behörighet för att handlägga sekretessfakturor ställs in på rollformuläret i administrationsverktyget. Öppna aktuell roll, markera ett bolag och gå till fliken Övriga behörigheter. Dessa alternativ är aktuella:

  • Sekretessbehörighet: Används för att ge rollen rätt att se och söka sekretessmarkerade fakturor.
  • Sekretessadministratör fakturor: Används för att styra om rollen ska ha behörighet att förändra åtkomsten till arkiverade sekretessbelagda fakturor via sökfunktionen.