Kundportal

Hos vem ligger fakturorna

Det finns tre olika alternativ för att ta reda på hos vilka användare det ligger fakturor.


Alternativ 1 - Dashboard

 1. Klicka på Dashboard i den svarta menyn till höger
 2. Välj fliken Flaskhalsar
 3. Välj status på fakturorna ni vill följa upp (sakgranskning eller attest)

Ni kommer nu att se de användare som har fakturor under vald status. Klicka på varje stapel för att få upp en lista med de fakturor respektive användare har och om ni vill skicka en påminnelse till användaren klickar ni på knappen Skicka påminnelse. För att skicka en påminnelse till samtliga användare som har fakturor använder ni knappen Skicka påminnelse vid stapeldiagrammet.


Alternativ 2 - Sökfunktionen

 1. Klicka på Sök i den svarta menyn till höger
 2. Scrolla längst ner i delen till vänster innehållande sökalternativen
 3. Välj alternativet Under handläggning i listan Fakturastatus
 4. Klicka på Sök

Ni får nu upp en lista med samtliga fakturor i ert flöde. Genom att klicka på rubrikerna Adressat och Status kan ni lätt lokalisera hos vem fakturorna ligger och vilken status dessa har.


Alternativ 3 - Rapporter

 1. Klicka på Rapporter i den svarta menyn till höger 
 2. Välj Standardrapporter och därefter Användare
 3. Klicka på den blå knappen med förstoringsglaset och välj vilken användare ni vill skapa rapporten för.
 4. Klicka på Visa rapport och ni får en lista med samtliga fakturor som ligger hos denna användare.