Kundportal

Skicka faktura till Utredning

Att skicka en faktura till utredning görs i de fall handläggaren antingen behöver hjälp av ekonomiavdelningen att handlägga fakturan, eller om fakturor ska annulleras.

Fakturor kan skickas till utredning ifrån följande steg i flödet

  • Kontering, samt Bevakning kontering.
  • Sakgranskning, samt Bevakning sakgranskning.
  • Attest, samt Bevakning attest.

Det finns tre möjligheter att utföra detta:

  • Klicka på den gula knappen Utredning längst ner i arbetsköfönstret
  • Klicka på den gula knappen Utredning längst ner i fakturafönstret.
  • Öppna fakturan och klicka på Skicka-knappen, välj skicka-alternativet Utredning och klicka på OK.

När faktura skickas till utredning kräver systemet att meddelande lämnas där man anger en orsak till utredningen.

Någon mottagare ska inte anges när fakturan skickas, detta eftersom Utredning är en fast mottagare (gruppkö) i systemet som handhas av användare på ekonomiavdelningen.


Det är även möjligt att söka fram fakturor för att skicka dessa till Utredning, läs mer om detta i artikeln Skicka sökt faktura till Utredning.