Kundportal

Parallella mottagare

Allmänt

I MediusGo kan fakturorna skickas till flera mottagare samtidigt, till skillnad från pappersbaserad fakturahantering där fakturorna går från person till person (seriellt). Fakturor som skickas till flera mottagare visas hos samtliga mottagare samtidigt. Dock kan inte öppnande och handläggning av fakturan ske exakt samtidigt av de parallella handläggarna. Adressering av faktura till parallella mottagare sker genom att flera adressater läggs till i listan över valda mottagare.

Att fakturan ligger hos flera mottagare syns i arbetsköfönstret genom att knappen Inte min blir mörkgrå och att en lista över mottagare visas i en tooltip när man håller muspekaren över knappen.

När fakturafönstret är öppet visas mottagarna på formuläret Grafisk Historik.


Regler vid skickande av faktura som finns hos flera samtidiga mottagare

För fakturor som finns hos flera parallella/samtidiga mottagare i samma steg, gäller följande regler:


Nästa steg

Fakturan skickas inte till nästa steg förrän alla mottagare har skickat den vidare.


Sist att öppna/handlägga fakturan

Endast för den användare som är sist att öppna och handlägga fakturan gäller regeln att fakturan måste vara färdigbehandlad (färdigkonterad, helt sakgranskad, helt attesterad) innan den kan skickas vidare.


Inte min

I arbetsköfönstret, längst ner bredvid Utrednings-knappen finns knappen Inte min. Denna används för att på ett enkelt sätt ta bort fakturor man inte ska handlägga utan att behöva öppna dem. Klicka på knappen och fakturan försvinner ur din personliga kö men ligger kvar hos övriga handläggare.


Skicka alternativet "Ingen åtgärd"

Skicka-alternativet "Ingen åtgärd" finns valbart på fakturor som skickats till flera samtidiga mottagare. OBS - inte för den handläggare som är sist att öppna och handlägga fakturan eller om du hanterat fakturan i ett tidigare steg. Syftet är att om en handläggare har fått fakturan felaktigt och inte vet vem som är rätt handläggare, kan välja skicka alternativet "Ingen åtgärd" för att "bli av" med fakturan som i detta läge finns hos andra samtidiga handläggare.Prioriterade skicka-alternativ

Om en av flera samtidiga handläggare väljer att skicka fakturan till Utredning tas den automatiskt bort från samtliga övriga handläggare. Samma regel gäller om en av flera samtidiga handläggare väljer att skicka fakturan i retur till handläggare i föregående steg i arbetsflödet.