Kundportal

Fakturahantering i arbetsköfönstret

Om inga ändringar ska göras på fakturorna kan man enkelt arbeta med dem direkt i Arbetsköfönstret utan att öppna dem.


Börja med att klicka på den kö som ska visas. För att filtrera/sortera listan för att visa önskade fakturor klickar man på knappen Filter uppe till höger i fönstret. Läs mer om filter här.

Kökolumnen kan sedan döljas genom att klicka på vänsterpilen överst i kolumnen. Detta ger mer arbetsyta för fakturorna.

Meny

I kolumnen till höger i fönstret finns ett antal menyalternativ som används för att välja vilken information som ska visas om varje faktura. Klicka på ett eller flera av alternativen och dessa visas under fakturalistan. För att ta bort något av alternativen klickar man på ikonen igen. De inställningar som valts kommer att vara förvalda nästa gång Du loggar in.

Alternativen är:

  • Meddelanden: Visar användar- och systemmeddelanden. Antalet meddelanden indikeras med siffran bredvid rubriken.
  • Föregående: Visar tidigare fakturor från samma leverantör. Om MediusGo Contract används visas knappen Avtal som ger möjlighet att titta på ev. avtal med fakturans avsändare. Kontakta oss för att veta mer om MediusGo Contract.
  • Kontering: Fakturans konteringsrader. Om raden är periodiserad visas detta med symbolenlängst till vänster på raden, klicka på symbolen och ett formulär med periodiseringens detaljer öppnas.
Längst ner finns två pilar, som används för att bläddra upp eller ner i fakturalistan.

Dölj menykolumnen genom att klicka på högerpilen i övre vänstra hörnet av kolumnen. Detta ger mer arbetsyta för fakturorna.

Skicka-alternativ

Längst ner på sidan finns tre skicka-alternativ:

  • Inte min: Om fakturan skickats till flera mottagare och den inte ska handläggas av dig klickar du på den här knappen och fakturan försvinner ur din personliga arbetskö men ligger kvar för handläggning hos övriga mottagare.
  • Utredning: Fakturan skickas till utredning efter att meddelande skrivits på formuläret som kommer upp.
  • Godkänn: Denna knapp skickar fakturan så långt in i flödet som det är möjligt. Från ankomstregistrering skickas fakturan till angiven referens (om sådan finns på fakturan) för sakgranskning. Är du sakgranskare skickas fakturan till attestant om sådan finns förvald och om du är attestant skickas fakturan till betalning. Om systemet tycker att något är oklart kommer fakturafönstret för den aktuella fakturan att öppnas. 

Fakturabild

Längst ner till vänster under kökolumnen visas aktuell fakturabild. Det går att dölja denna bild genom att klicka på plus/minus-tecknet till höger ovanför bilden. Det går också att dölja köerna för att få en större bild. Detta görs med plus/minus-tecknet till höger ovanför köerna.