Kundportal

Skicka sökt faktura till Utredning

För att söka fram fakturor i flödet för att skicka dessa till Utredning gör man så här:

 1. Öppna sökfönstret genom att klicka på Sök i den svarta menykolumnen.
 2. Sök fram aktuell faktura.
 3. Klicka på knappen Till utredning i nedre högra hörnet.
 4. Skriv ett meddelande.
 5. Klicka på OK.

Särskild behörighet krävs för att kunna utföra detta så om Du inte ser knappen Till utredning på fakturan har Du inte denna behörighet.


Ställa in behörighet i administrationsverktyget

Behörigheten för att skicka faktura till utredning från sök-fönstret görs på roll-formuläret genom följande steg:

 1. Öppna formuläret för aktuell roll.
 2. Markera aktuellt bolag.
 3. Gå till fliken Övriga behörigheter.
 4. Markera alternativet Flytta återsökta fakturor till utredning.
 5. Spara rollen.
 6. Upprepa steg 2-5 om rättigheten ska finnas i flera bolag.

Läs mer om övriga behörigheter i artikeln Roller och övriga behörigheter